EMPiRE

MEDiA

Have it my way [OFFiCiAL ViDEO]

EMPiRE / Have it my way [OFFiCiAL ViDEO]

 
"Have it my way" Music Video
Director : Hidenobu Tanabe
Producer : Kazutoshi Fuku (Tokyo No.1 Entertainment)
Assistant Producer : Aiko Honma (Tokyo No.1 Entertainment)
Production Manager : Aoi Sasaki (Tokyo No.1 Entertainment)
Stylist : Masataka Hattori
Hair & Make-Up : KEN (RIM)
Choreography:Yuka Katagiri
Dancer Coordinate:Maki Tsubono(avex proworks)
Dancers:IKUMI, ARISA, kimiko, arisa, KEI, shizuru takagi, Yui Nakano, Asagi, yui, YUKI